Logo
Loading...

Châm cứu trị táo bón

Châm cứu trị táo bón

(Theo sách ‘Thực Dụng Châm Cứu Đại Toàn’)

Táo Bón Do Nhiệt: Thanh nhiệt, nhuận táo.

Hợp cốc Đại trường du Thiên xu Nội đình. Hợp với Chiếu hải. Châm tả.

(Hợp cốc thanh hỏa của dương minh đại trường; Đại trường du Thiên xu thông tiết khí của đại trường; Nội đình thanh nhiệt, hòa vị, lợi đại trường; Phối Chiếu hải để bổ thận thủy, là cách giúp nước dâng lên để thuyền di chuyển được) .

Táo Bón Do Hàn: Ôn thông, khai kết.

Châm bổ cứu Thiên xu, Quan nguyên, Tam âm giao, hợp với Thần khuyết.

(Thiên xu là huyệt mộ của đại trường để thông khí của đại trường; Quan nguyên ôn dương, tán hàn; Cứu Tam âm giao có thể thông dương khí của 3 kinh âm ở chân, 3 kinh âm đều đi qua bụng, dương khí thông tốt thì đại tiện thông; Phối cứu Thần khuyết để ôn dương, tán hàn, trị bụng đau) .

3- Táo Bón Do Hư Yếu: Bổ trung, ích khí.

Châm bổ và cứu Tỳ du, Vị du, Túc tam lý. Phối hợp với Khí hải, Cách du.

(Tỳ là gôc của hậu thiên, vì vậy, chọn huyệt Tỳ du, Vị du để giúp cho trung khí, nhằm bồi dưỡng cho nguồn sinh hóa; Túc tam lý để điều lý khí của trường vị giúp cho khí cơ thông suốt, công năng tiêu hóa của tỳ vị được bình thường; Cứu Khí hải để ích khí, hồi dương, trị khí bị hụt; Cách du là huyệt hội của huyết, có khả năng bổ âm huyết, nhuận trường) .