Search by category:

ĐỊNH NGHĨA HUYỆT Theo sách Linh khu thiên Cửu châm thập nhị nguyên: “Huyệt là nơi thần khí hoạt động vào – ra; nó được phân bố khắp phần ngoài…

Bách Hội Tên Huyệt: Huyệt là nơi các (nhiều = bách) các đường kinh Dương họp lại (hội) vì vậy gọi là Bách Hội. Vị trí huyệt bách hội Tên…

Đại đô Tên Huyệt Đại Đô: Đại = lớn; Đô = nơi đông đúc, phong phú, ý chỉ cái ao. Huyệt ở cuối ngón chân cái (ngón chân to nhất…

Thái Bạch Tên Huyệt Thái Bạch: Huyệt ở vùng da trắng (bạch) nhất (thái) ở mé trong bàn chân, vì vậy gọi là Thái Bạch. Tỳ thuộc Thổ, Thổ sinh…

Công Tôn Tên Huyệt Công Tôn: Người xưa cho rằng chư hầu là công tôn. Tỳ là nơi nối kết và phân chia các mạch, vì vậy gọi là Công…

Thương Khâu Tên Huyệt Thương Khâu : Thương = tiếng của Phế. Phế là con của Tỳ. Huyệt ở Vị Trí huyệt đối diện với huyệt Khâu Khư (Đ.40), vì…

Tam Âm Giao Tên Huyệt Tam Âm Giao: Vì huyệt là nơi hội tụ của 3 kinh âm ở chân (Can, Tỳ, Thận) vì vậy gọi là Tam Âm Giao.…